Je bent van harte welkom!

We willen de kinderen graag een plek bieden waar ze met plezier naartoe gaan, zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Door aantrekkelijk en praktisch onderwijs mogen kinderen leren dat God van hen houdt en een relatie met hen wil. Jezus heeft gezegd: ‘Laat de kinderen bij Mij komen, houd ze niet tegen, want het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Het is mooi om kinderen dit goede nieuws van de Here Jezus te mogen vertellen!

Om het programma op de kinderen af te kunnen afstemmen, hanteren we verschillende leeftijdsgroepen:

  • Baby’s 0-2 jaar | Hadassa’s
  • Peuters 2-4 jaar | Jaëls
  • Kleuters groep 1 en 2 | Benjamins
  • Middenbouw groep 3-5 | Jonathans
  • Bovenbouw groep 6-8 | Gideons 

Spaarproject

De kinderen sparen voor Anna’s dagopvang in Zuid Azië. In Anna’s dagopvang krijgen kinderen onderwijs en een maaltijd, want met een lege maag kun je niet leren.

Speciale momenten

Naast de reguliere zondagsschool organiseren we op verschillende momenten in het jaar momenten voor de kinderen, zoals gezinsdiensten.