Een grote groep dove broeders en zusters is lid van onze gemeente. Zij horen bij de gemeente maar vormen ook als het ware een mooie afspiegeling van de gemeente. Er is een kring voor doven, een echtpaar is diaken en een ander gaat regelmatig op reis als zendeling onder doven. Ben je nog nooit bij ons geweest en doof, weet je dan meer dan welkom. Tijdens de zondagse diensten is een professionele doventolk aanwezig.

In de gemeente wordt periodiek voor belangstellenden een cursus doventaal aangeboden om onderling breder te kunnen communiceren. Gemeenteleden die deze cursus hebben gehaald assisteren de doventolk tijdens de dienst bij de vertaling van de liederen.

In de grote zaal waar we onze samenkomsten houden, hebben we voor slechthorenden een aantal koptelefoons beschikbaar. Ook is het mogelijk je eigen 'persoonlijke' zender en ontvanger te gebruiken. Wil je hiervan gebruik maken? Neem dan even contact op met degene die je bij de ingang welkom heet of met de geluidsmensen achter in de zaal.