Zijn jouw ouders van plan om komende zondag EGM Scheveningen te bezoeken? Of ben jij van plan de zondagsschool te bezoeken en neem jij je ouders mee? Je bent van harte welkom!

We willen de kinderen graag een plek bieden waar ze met plezier naartoe gaan, zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Door aantrekkelijk en praktisch onderwijs mogen kinderen leren dat God van hen houdt en een relatie met hen wil. Jezus heeft gezegd: ‘Laat de kinderen bij Mij komen, houdt ze niet tegen, want het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’ (Lucas 18 vers 16-17). Het is mooi om kinderen dit goede nieuws van de Here Jezus te mogen vertellen!

Om het programma op de kinderen af te kunnen afstemmen, hanteren we verschillende leeftijdsgroepen:

  • Baby’s 0-2 jaar | Hadassa’s
  • Peuters 2-4 jaar | Jaëls
  • Kleuters groep 1 en 2 | Benjamins
  • Middenbouw groep 3-5 | Jonathans
  • Bovenbouw groep 6-8 | Gideons

 

Spaarproject

De kinderen sparen voor Anna’s dagopvang in Zuid Azië. In Anna’s dagopvang krijgen kinderen onderwijs en een maaltijd, want met een lege maag kun je niet leren.

 

Speciale momenten

Naast de reguliere zondagschool organiseren we op verschillende momenten in het jaar momenten voor de kinderen, zoals gezinsdiensten.

 

EGM Kinderclub

Voor alle kinderen uit de buurt is er iedere zaterdagmiddag de EGM kidsclub. Het programma bestaat uit een bijbelverhaal, samen zingen en knutselen.