Officiële gegevens zoals geregistreerd bij de KvK te Den Haag

Naam:                  Evangelische Gemeente Morgenstond Scheveningen
Vestigingsadres:    Westduinweg 151
Vestigingsplaats:   2583 AA Den Haag
KvK:                     50104233
RSIN:                   006860278

Giften/Bijdragen kunnen worden overgemaakt op:

IBAN:                   NL07INGB0003798996
BIC:                     INGBNL2A
Banknaam:           ING BANK NV

Sinds 1 januari 2016 moet de gemeente voldoen aan een aantal extra publicatieverplichtingen vanwege haar ANBI status. Voor de financiën betekend dat dat er een staat van baten en lasten, een begroting en een toelichting moet worden gepubliceerd.