preekrooster

zondag 31 maart Sam van der Zwan    
zondag 7 april Aart Goosensen themapreek kringen in de week erna
zondag 14 april Ernst Zwart    
zondag 21 april Jan-Bart Bij de Vaate   kringen in de week erna
zondag 28 april Marcel Rijsdijk    

en verder een hartelijk welkom op

woensdag 20 maart bijbelstudie 20.00 uur - 21.30 uur
zaterdag 30 maart koffie-ochtend 10.00 uur - 12.00 uur
vrijdag 5 april bidstond 20.00 uur - 22.00 uur
dinsdag 21 mei meals2meet 17.30 uur - 19.30 uur (eerste halfuur inloop)
woensdag 17 april bijbelstudie 20.00 uur - 21.30 uur

Voorburg: zie voor verdere informatie www.voorburgleeft.nl

Transvaal (Paul Krugerschool op de zaterdagmiddag)

zaterdag 30 maart kidsclub
zaterdag 13 april kidsclub

doven

kring op donderdagavonden Westduinweg 151; vanaf 19.45 uur welkom met koffie/thee; aanvang 20.00 uur (data 4 april, 2 mei)

aankondiging

zondag 16 juli doopdienst, 13.00 uur Westduinweg 151 of zee bij Zuiderstrand