EGM Scheveningen is betrokken bij zendingswerk in binnen- en buitenland. Gods Koninkrijk wordt door God zelf in deze wereld gebracht. Wij helpen graag zo goed mogelijk mee door werkers uit te zenden om op allerlei manieren en plaatsen Jezus te vertegenwoordigen.

In aansluiting op onze financiële ondersteuning willen we graag actief meeleven met ‘onze’ zendelingen: zendingswerk is teamwerk. Elke werker wordt daarom op diverse terreinen ondersteund door een groep betrokken mensen. EGMS werkt hierin nauw samen met de zendende organisaties waar de werkers bij aangesloten zijn.

Zendingswerk is teamwork

De afgelopen jaren zijn tussen de 15 en 20 zendingswerkers door EGM Scheveningen (vaak samen met andere gemeenten) uitgezonden voor evangelisatie, dienen van de armen, gemeentestichting, opvang van weduwen, wezen en straatkinderen, lesgeven op een Bijbelschool en voorgangerschap. EGM Scheveningen ondersteunt haar werkers met raad en daad, financiën en het onderhouden van een goed netwerk.

Naast de zendingswerkers zijn er jongeren of ouderen die tot 1 jaar stage lopen of er kortere termijn op uit willen gaan, soms om te kijken of langere termijn-uitzending wat voor hen is. Op verzoek kan EGM Scheveningen zorgen voor begeleiding en financiën.