De zondagse dienst kent door de preek een vorm van onderwijs. De praktijk is dat er dan vooral sprake is van eenrichtingsverkeer. Als aanvulling hierop organiseert EGM Scheveningen daarom een groot deel van het jaar één keer per maand een (bijbel)studieavond. Tijdens deze avonden worden bijvoorbeeld onderwerpen die in de zondagse dienst aan de orde komen verder uitgediept of komt een gastspreker op bezoek en dat in een setting waar onderlinge uitwisseling mogelijk is.

De komende bijbelstudie staat in de agenda.