Gebed en voorbede worden binnen EGM Scheveningen gezien als een van de hoofdtaken van de gemeente (zie wat geloven wij?). Dat doen we door persoonlijk gebed, maar ook door samen te bidden in gebedsbijeenkomsten:

Gebedsavonden

  • Elke dinsdag om 20:00 uur, Westduinweg 151

  • Elke donderdag om 20:00 uur, Westduinweg 1133

  • Elke eerste vrijdag van de maand wordt een gebedsavond gehouden. Deze bijeenkomst begint om 20:00 uur en eindigt om 22:00 uur, Westduinweg 151.

  • Daarnaast doen we jaarlijks mee aan de Open Doors Nacht van Gebed. Door samen te bidden willen we gehoor geven aan de hartenkreet van christenen uit de Vervolgde Kerk. Zij hebben ons gebed nodig omdat ze voortdurend lijden en onder druk staan omwille van hun geloof in Jezus Christus. De komende nacht van gebed vindt plaats van 21 op 22 juni 2019, Westduinweg 151. Bidt u mee?

  • Elke derde maandag van de maand 20.00 uur interkerkelijk gebed, Westduinweg 151

  • Naast onze eigen jaarlijkse vasten en gebedsdagen, in de eerste week van het nieuwe jaar, doen wij ook mee met de landelijke week van gebed 2019 die ook in Scheveningen gehouden gaat worden. De voorlopige planning is van 20 – 27 januari 2019. De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie. Zij bereidden het materiaal dit jaar voor.

De week van gebed is een initiatief van Missie Nederland samen met de Raad van Kerken; https://www.missienederland.nl/weekvangebed2019