EGM Scheveningen is een gemeente waarin Jezus Christus centraal staat. Een levende gemeenschap van discipelen van de Heer Jezus, die tot doel heeft mensen in Den Haag en Scheveningen vanuit de Bijbel bekend te maken met  het evangelie. EGM Scheveningen staat niet op zichzelf: we maken deel uit van het lichaam van Jezus Christus. Vanuit onze gemeente willen daarom wij graag samenwerken met andere christenen en kerkelijke gemeenten en organisaties, zowel in onze eigen omgeving als wereldwijd.

Geschiedenis

In 1958 kwam er een geestelijke opwekking in Nederland als gevolg van een grote evangelisatiecampagne in Den Haag. Hierdoor ontstonden in de Randstad verschillende nieuwe gemeenten. In Den Haag stond Peter Rothuizen aan de ‘wieg’ van de Morgenstondgemeenten. De eerste Morgenstondgemeente werd genoemd naar de gelijknamige wijk in deze stad, maar was vooral een verwijzing naar de wederkomst van Jezus Christus – het moment waarop de echte Morgenstond aanbreekt. Er was groei en er werden nieuwe gemeenten gesticht.

Evangelische gemeente Morgenstond Scheveningen is in 1988 ontstaan als dochtergemeente van Morgenstond Cypres in Den Haag. In de loop van haar bestaan is EGM Scheveningen uitgegroeid tot een gemeente met circa 250 leden van alle leeftijden.

Morgenstondfederatie

De Morgenstondgemeenten vormen een samenwerkingsverband van evangelische gemeenten en pinkstergemeenten in en rond de Randstad. De gemeenten functioneren onafhankelijk van elkaar, maar zijn verenigd in een federatie. Binnen deze federatie vindt overleg plaats over onder andere visie en strategie.