Waarom

In Matteüs 28:19-20 zegt Jezus: “19Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.”  

Deze tekst geeft goed weer dat Jezus jou er graag bij wil hebben. Bovendien vindt Hij het fijn dat je nadat je zijn leerling bent geworden, in andere woorden tot geloof bent gekomen en je hebt bekeerd, je laat dopen. Wij volgen Jezus graag en daarom ben je in dat geval van harte uitgenodigd voor de doop.

De doop als teken van een nieuw leven

Jezus is voor jou gestorven, begraven en opgestaan. De doop is een heel duidelijk teken dat je Hem hierin bent gevolgd. Je laat je leven van voor je bekering achter je en krijgt van Jezus een nieuw leven. Dat noemen we wedergeboorte. De wedergeboorte wordt op symbolische wijze onderstreept door de doop met onderdompeling in het water. De dopeling wordt geheel in het water ondergedompeld en komt als nieuw geboren weer boven. Dan is het feest: hij of zij is met Jezus Christus een nieuw leven begonnen! Wij dopen je met water, Jezus doopt je met de Heilige Geest. De doop verwijst daarmee naar iets wat in de niet zichtbare wereld heeft plaats gevonden.

Gespreksavond over de doop

Deze pagina beantwoordt niet al jouw vragen, roept wellicht meer vragen op. Omdat we de opdracht van Jezus zo belangrijk vinden, organiseren we twee à drie keer per jaar een gespreksavond over de doop. Tijdens de avond leggen we het waarom van de doop uit en staan we open voor vragen. Het bijwonen van de gespreksavond houdt geen enkele verplichting in. Voor degene die zich willen laten dopen, volgt er nog een gesprek ter voorbereiding van de doop zelf. Zie voor de volgende avond de agenda.