In 1 Korinthe 11 vers 24-26 staat: ‘In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.’ Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.’

Ieder die Christus persoonlijk kent als zijn Verlosser en daar ook in de praktijk naar leeft mag deelnemen aan het heilig avondmaal: het breken van het brood en het drinken van de beker. Door brood en wijn tot ons te nemen denken we terug (‘verkondigen wij’) het lijden en sterven van Jezus Christus, zodat we Hem hiervoor kunnen danken en aanbidden. Het vieren van het avondmaal bevestigt en benadrukt ook onze eenheid met Hem. Daardoor bemoedigt en versterkt het ons in het geloof.

Hoe vieren wij het avondmaal?

Het avondmaal wordt iedere eerste zondag van de maand gevierd tijdens de zondagse dienst. Daarnaast vieren we het avondmaal regelmatig op bijzondere momenten, bijvoorbeeld in gebedsdiensten, rond oud en nieuw en in de diensten op Goede Vrijdag en met Pasen. Brood en wijn gaan rond in de kerk en gezamenlijk eten en drinken de gelovigen ervan. Gasten die te kennen hebben gegeven dat zij Jezus Christus persoonlijk kennen en Hem in hun leven navolgen zijn vrij om samen met de gemeente deel te nemen aan de viering.